WILLEM BOSHOFF
Big Druid in His Cubicle

29.03.14 – 05.04.14
ABSA KKNK 2014

Willem Boshoff, hooffeeskunstenaar vir vanjaar se ABSA KKNK, is teenwoordig as die Druïde in: BIG DRUID IN HIS CUBICLE vanaf 29 Maart tot 5 April 2014 in Oudtshoorn.

Kom besoek, observeer en tree direk in gesprek met die Druïde in sy cubicle, waar hy sal werk aan  woordeboeke, filosofiese strategieë, tekste en fotografiese dokumentasie. ‘n Versameling van kunswerke word ook uitgestal.

Geskeduleerde Druid Walks sal elke dag plaasvind om 9:00. Besoekers is welkom om die Druïde te vergesel op hierdie wandelinge in en rondom Oudtshoorn.

Venue:
Prince Vincent-gebou
Baron van Reedestraat
Oudtshoorn

Vir meer inligting, besoek www.kknk.co.za


Willem Boshoff, festival artist for this year’s ABSA KKNK, is present as the Druid in: BIG DRUID IN HIS CUBICLE from 29 March to 5 April 2014 in Oudtshoorn.

Come visit, observe and directly engage with the Druid in his cubicle, where he will be working on his dictionaries, philosophical strategies, texts and photographic documentation. A collection of artworks will also be exhibited.

Visitors are also welcome to join the Druid on the scheduled Druid Walks in and around Oudtshoorn every morning from 9:00.

Venue:
Prince Vincent Building
Baron van Reede Street
Oudtshoorn

For further information, visit www.kknk.co.za